การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE) และสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (MAB) ภาคพิเศษ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหา
ชื่อผู้สมัคร: นามสกุล: ระดับปริญญา: สมัครเข้าศึกษาภาค:
วันที่สมัคร: ถึง จังหวัด: สถานะ:
 

เลขที่สมัคร ชื่อผู้สมัคร ระดับปริญญา ภาค สาขา แผน วันโอนเงิน วันที่สมัคร สถานะ วันที่แก้ไข เครื่องมือ
ONLINE2018000001 ขวัญภิชา สังข์สำราญ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 09/01/2018 09/01/2018 11:11:44 New -
ONLINE2017000036 ศิวัต ประกอบบุญ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 26/12/2017 09:11:58 New -
ONLINE2017000035 พัชรียา วันซวง โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 22/11/2017 24/11/2017 22:13:48 New -
ONLINE2017000034 น้ำทิพย์ รัศมีรณชัย โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 27/05/2017 27/05/2017 23:01:16 New -
ONLINE2017000033 ฐิฏิลักษณ์​ เครือพฤกษ์ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 22/05/2560 22/05/2017 18:06:01 New -
ONLINE2017000032 กรธิตา พลอยสิทธิ์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 10/05/2017 11:15:51 New -
ONLINE2017000031 ณัฏฐนันท์ ไพบูลย์ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 05/05/2017 07/05/2017 15:14:27 New -
ONLINE2017000030 กรกช กันภัย โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 05/05/2017 14:21:25 New -
ONLINE2017000029 ณัฏฐณิชา สุขพอดี โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 25/04/2017 17:37:40 New -
ONLINE2017000028 ศุภชัย สังข์มงคล โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 19/04/2017 19/04/2017 18:52:18 New -
ONLINE2017000027 ธารทิพย์ เพ็งปาน โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 18/04/2017 18/04/2017 15:21:32 New -
ONLINE2017000026 นาตยา จีนจรรยา โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 11/04/2017 11:01:27 New -
ONLINE2017000025 วิริทธิ์พล โพธิ์นาค โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 09/04/2017 19:35:43 New -
ONLINE2017000024 ธัญรดา โสมกุล โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 23/03/2017 22:23:35 New -
ONLINE2017000023 เสาวภาคย์ ตันตินราศักดิ์ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 22/03/2017 22:45:40 New -
ONLINE2017000022 สาริกข์ ตู้มณี โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 22/03/2017 22/03/2017 13:48:33 New -
ONLINE2017000021 ณัฐวดี รุ่งเจริญ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 22/03/2017 22/03/2017 13:41:28 New -
ONLINE2017000020 เขมพิชญ์ ศรีวิทยานันต์ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 19/03/2017 20/03/2017 21:22:38 New -
ONLINE2017000019 จิตชนก เข็มกลัด โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 00/00/0000 20/03/2017 09:23:13 New -
ONLINE2017000018 สุภรัตน์ โพธิบัลลังค์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 19/03/2017 19/03/2017 14:37:24 New -
ONLINE2017000017 มณีเนตร เกตุภุู่พงษ์ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 17/03/2017 18/03/2017 00:13:15 New -
ONLINE2017000016 สุภาณี คามบุศย์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 13/03/2017 16/03/2017 14:56:31 New -
ONLINE2017000015 ปรนันท์ สุวรรณเทศ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 11/03/2017 08:59:27 New -
ONLINE2017000014 kxrefpompf kxrefpompf โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 10/03/2017 14:29:37 New 05/09/2017 05:37:07
ONLINE2017000013 เฉลิมชนม์ วงศ์โสภา โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 05/03/2017 08/03/2017 21:11:27 New -
ONLINE2017000012 ภานุมาส ชนาชน โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 07/03/2017 14:47:10 New -
ONLINE2017000011 วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 07/03/2017 14:43:29 New -
ONLINE2017000010 ละอองดาว ศรีวารีรัตน์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 06/03/2017 08:27:40 New 06/03/2017 13:14:40
ONLINE2017000009 อรจิรา นาคมีศรี โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 22/02/2017 22/02/2017 23:20:28 New -
ONLINE2017000008 วริศรา พุทธา โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 22/02/2017 22/02/2017 21:35:04 New -